Oto JA „Pudełko talentów” 3-4 lata

dla przedszkolaków

 „PUDEŁKO TALENTÓW”  

Praca z emocjami dla przedszkolaków

Program ma za zadanie wspierać dziecko w taki sposób, aby rozwijało się prawidłowo i przygotowywało do roli ucznia. Dziecko musi mieć poczucie sukcesu, aby chętnie uczyć się nowych umiejętności, radziło sobie z codziennymi czynnościami, co w konsekwencji prowadzi do bycia samodzielnym. Przejście wszystkich kroków programu pozwala wychować osobę świadomą swoich emocji, dojrzałą, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, asertywną i pewną siebie.

W trakcie realizacji programu, dziecko ma okazję przede wszystkim poznać siebie, a także emocje jakich doświadcza człowiek. Bogaty zestaw zadań prowadzi dziecko przez kolejne kluczowe emocje – radość, zazdrość, złość, strach smutek, a także doświadczenia emocjonalne im towarzyszące. Dziecko uczy się nazywać to, co przeżywa, a także zrozumieć odczucia innych. Zajęcia pozwalają dziecku odnaleźć się w sytuacjach trudnych, takich jak konflikt czy stres.

 

3 latki

Przedszkole to dla większości trzyletnich dzieci pierwszym wyjściem poza rodzinę do nowej grupy społecznej. Sytuacja ta jest trudna dla dziecka – musi nawiązać nowe relacje, a także odnaleźć swoje miejsce w grupie i zrozumieć zasady jej funkcjonowania. Silne i zróżnicowane emocje, trudności w ich zwerbalizowaniu dodatkowo powiększają dyskomfort trzylatka. W tym wieku rozwija się poczucie własnego “ja” – próbuje swoich możliwości, umiejętności i zdolności. Dziecko musi mieć poczucie sukcesu, aby chętnie uczyć się nowych umiejętności, radzić sobie z codziennymi czynnościami, co w konsekwencji prowadzi do bycia samodzielnym.

Metoda

Podręcznik z ćwiczeniami, które zabezpieczają rozwój: kompetencji emocjonalnych i poznawczych, a także kompetencji społecznych. W skład zestawu wchodzą:

  • scenariusze do prowadzenia zajęć;
  • karty pracy dla dzieci;
  • karty pracy dla grupy;
  • rozsypanka zdjęć;
  • emo-nakładki;
  • maskotka JA.

Organizacja spotkań

30 spotkań (2 x 30 minut + przerwa)
1 spotkanie w tygodniu.

Cena:  150 zł miesięcznie, lub 1350 zł cały kurs. 

 

Wszystkie materiały edukacyjne w cenie kursu!!!

4 latki

Dziecko czteroletnie ma zazwyczaj za sobą już rok intensywnych kontaktów społecznych w grupie przedszkolnej. Coraz lepiej rozumie i rozróżnia role społeczne, a także włącza je do swoich zabaw zgodnie ze swoją płcią – dziewczynki są mamami, nauczycielkami, lekarkami, a chłopcy policjantami, strażakami lub męskimi bohaterami z bajek. Zabawy te sprzyjają rozwijaniu kompetencji społecznych. W tym wieku dziecko często posiada “niewidzialnego przyjaciela”, ale również jest to czas zawiązywania pierwszych realnych przyjaźni, które jednak nie trwają długo. Dziecko zaczyna sprawdzać granice społeczne, dlatego często pojawiają się konflikty – i w domu i w grupie rówieśniczej. Kolejnym trudnym aspektem jest, zazwyczaj u chłopców, nadmierna agresja, która manifestuje się głównie w sferze fizycznej.