Oto JA "Podróż" 5-6 lat

Oto JA „Podróż” 5-6 lat

 

„PODRÓŻ”

 

Praca z emocjami dla przedszkolaków

Program ma za zadanie wspierać dziecko w taki sposób, aby rozwijało się prawidłowo i przygotowywało do roli ucznia. Dziecko musi mieć poczucie sukcesu, aby chętnie uczyć się nowych umiejętności, radziło sobie z codziennymi czynnościami, co w konsekwencji prowadzi do bycia samodzielnym. Przejście wszystkich kroków programu pozwala wychować osobę świadomą swoich emocji, dojrzałą, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, asertywną i pewną siebie.

Realizacja programu pozwala dzieciom lepiej odnaleźć się w tym trudnym dla nich, pod względem emocjonalnym, wieku. Dziecko uczy się kim jest, czego doświadcza i nazywa swoje wewnętrzne stany. Dzięki zajęciom dzieci pięcioletnie zaczynają budować na solidnych podstawach poczucie własnej wartości, a dzieci sześcioletnie i ich otoczenie, spokojniej przechodzą pełen burz emocjonalnych ten etap rozwoju. Przed pójściem do szkoły podstawowej dzieci muszą osiągnąć “dojrzałość szkolną”, w skład której wchodzą rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny i społeczny. Niezbędne kompetencje z zakresu rozwoju emocjonalnego i społecznego, są wspierane w trakcie realizacji tego programu.

5 latki

Pięciolatki to zazwyczaj dzieci ufne, zarówno w stosunku do rówieśników, jak i dorosłych. Przedszkolne “starszaki” potrafią już bawić się wspólnie, a taka zabawa zazwyczaj jest zaplanowana i pozwala nabyć wiedzę o sobie i innych. W tym wieku można zaobserwować w zabawach próby dominacji nad innymi dziećmi, co wiąże się z przekonaniem o własnych możliwościach. Przyjaźnie nadal są tymczasowe. Konflikty, które się pojawiają w tym wieku często prowadzą do wycofania się z sytuacji konfliktowej i przejścia do innej aktywności. Dziecko pięcioletnie coraz lepiej rozumie emocje swoje, a także innych ludzi. Potrafi przewidywać skąd mogą brać się poszczególne emocje, a także jakie zachowania i skutki mogą nieść. Uczy się również, jak wpływać na emocje innych osób. U pięciolatka pojawiają się nowe uczucia – wstyd i zadowolenie z siebie, są one związane z rozwijającą się samooceną. Dziecko zaczyna bardziej kontrolować swoje emocje.

Metoda

Podręcznik z ćwiczeniami, które zabezpieczają rozwój: kompetencji emocjonalnych i poznawczych, a także kompetencji społecznych. W skład zestawu wchodzą:

  • scenariusze do prowadzenia zajęć;
  • karty pracy dla dzieci;
  • karty pracy dla grupy;
  • rozsypanka zdjęć;
  • emo-nakładki;
  • maskotka JA.

 Organizacja spotkań

30 spotkań (2 x 30 minut + przerwa)
1 spotkanie w tygodniu.

Cena:  150 zł miesięcznie, lub 1350 zł cały kurs. 

 

Wszystkie materiały edukacyjne w cenie kursu!!!

6 latki

Sześcioletnie dzieci przeżywają często bardzo skrajne emocje, co przekłada się na relacje z ich otoczeniem – zaraz po “nienawidzę cię” może pojawić się “kocham cię”. Doświadczanie takich emocji i ich skutków, jest trudne dla maluchów, gdyż zależy im na dobrych relacji z rówieśnikami i rodzicami. Często pojawiają się lęki przed duchami, ciemnością itp. Jest to bardzo ważny moment dla kształtowania się przyszłych postaw, światopoglądów i motywacji. Kluczowe na tym etapie rozwoju jest również rozwijanie się uczuć społecznych i współdziałanie. Sześciolatek z trudem przyjmuje krytykę i karę, jest bardzo egocentryczny.