AKADEMIA JA

i jej założycielki

Akademia JA Jest efektem spotkania się kobiet pełnych pasji do tego, co robią: Agnieszki Zielonki i Iwony Żbikowskiej. Zawodowo łączą umiejętności psychologa (Agnieszka Zielonka jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii), marketingowca (Iwona Żbikowska ukończyła studia na kierunku zarządzanie i marketing), trenera, coacha, supervisora, falicytatora i przedsiębiorcy. Prywatnie są mamami, dzięki czemu praca nad rozwojem emocjonalnym dzieci jest im bliska nie tylko biznesowo.  W Akademii JA zajmują się zarówno rozwojem osobistym, jak i biznesowym. Propagują metody coachingowe oraz wdrażają nowatorskie rozwiązania trenerskie. Ich wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi, a także znajomość programu nauczania w szkołach pozwoliły im zaobserwować, że obszar ludzkich emocji jest niewystarczająco wspierany na wczesnym etapie rozwoju.  Dlatego stworzyły wyjątkowy program do pracy z emocjami dzieci i młodzieży („Oto JA” oraz „JA czyli kto?”) . Z powodzeniem szukają rozwiązań na duże i małe problemy najmłodszych wierząc, że to, co najważniejsze dzieje się w naszych domach i rodzinach. O rozwoju myślą systemowo – uważają, że w pełni wzrastamy, jeśli rozwijamy się całościowo. Z tego powodu, poza zajęciami dla dzieci, oferują także zajęcia dla rodziców dla pełnego rozwoju rodziny. Wiele pomysłów rodzi się u Agnieszki i Iwony z pasji a przekute w działanie na szczęście pasją pozostają. Tak dzieje się z Ośrodkami Akademii JA, które współtworzą z wieloma wspaniałymi ludźmi w Polsce. Wiara w ludzi, ich otwartość i jakość relacji międzyludzkich to coś, co pozwala im tworzyć, kreować, działać i ….przyjaźnić się.

O PROGRAMIE

W ramach Ośrodka Akademii JA proponujemy program wspierania emocji od najmłodszych lat przedszkolnych, aż do końca szkoły podstawowej. W ten sposób chcemy wesprzeć Państwa dzieci, aby w przyszłości zostały dorosłymi świetnie radzącymi sobie z otaczającym je światem

W Polsce praca z emocjami dzieci najczęściej sprowadza się do pojedynczych lekcji na godzinach wychowawczych lub włączania dzieci do programów profilaktyczno-terapeutycznych. Niestety o emocjach zaczynamy mówić dopiero wtedy, gdy dochodzi do sytuacji trudnych, a nawet skrajnych – agresji werbalnej bądź fizycznej lub autoagresji.

„OTO JA”

Program „Oto JA”

uczy dzieci jak odnaleźć się ze sobą samym, swoim ciałem, ze swoimi emocjami i w tym cały nowym świecie, który je otacza. Program zaczyna uczyć interakcji i czytania zachowań społecznych, by finalnie rozwijać stabilne poczucie własnej wartości i umiejętność kooperacji.

Najmłodszych w tej drodze wspiera maskotka JA, towarzyszy im w rozwoju i prowadzi przez zawiłe meandry emocji. 

Maskotka JA dostała w 28 państwach Unii Europejskiej swój osobisty patent – prawo do własności wzoru wspólnotowego na podstawie Prawa Własności Przemysłowej oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest wyjątkowa, oryginalna i niepowtarzalna – tak jak dzieci, z którymi pracuje.

Program „Oto JA” wspiera niezbędne kompetencje w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego,  które oprócz rozwoju umysłowego i fizycznego są potrzebne do osiągnięcia przez dzieci tzw. „dojrzałości szkolnej”

W ramach programu „Oto JA” proponujemy dwie grupy wiekowe:

„ Pudełko talentów”

dzieci 3-4 letnie

„Podróż”

dzieci 5-6 letnie

„JA czyli KTO”

 Program „JA czyli KTO” dla szkoły podstawowej

Program “JA czyli kto?” pokazuje dzieciom i młodzieży ich “nową-starą” odsłonę. Pomaga im odnaleźć się w nowej rzeczywistości, z nowymi emocjami, które towarzyszą rozpoczęciu nauki w szkole, zawieraniu nowych znajomości, dojrzewaniu i szukaniu własnej tożsamości (gdy biologia płata im figla i ciało zaczyna się zmieniać, a emocje szaleją). Program jest odpowiedzią na problemy, z którymi często spotykają się dzieci i młodzież w tym wieku: uczy jak rozwiązywać konflikty, a także jak być asertywnym, dbać o swoje i cudze granice.

 

W ramach programu „ JA czyli KTO” proponujemy trzy grupy wiekowe:

JA” –  dzieci 7-8 letnie

        KLASY  1, 2

TY” –  dzieci 9 -11 letnie

        KLASY  3, 4, 5

MY” –  dzieci 12-14 letnie

        KLASY  6, 7, 8

A w niedalekiej przyszłości zaprosimy przedszkolaki do odkrywania świata nauk ścisłych z sympatycznym Stworkiem JA!